Игри

Информация за страница Дебнево

      Село Дебнево е може би едно от малкото села, в което да са родени толкова много на брой популярни личности. Макар повечето от тях да са познати предимно на местна почва, със своята дейност те са допринесли за облика на селото и като цяло за развитието на страната ни в правилната посока в различните дейности. Марин Найденов Йовчев например е толкова почитан от местното население, че в двора на храма има негов паметник. Рамо до рамо до този монумент се намира и друг един паметник, посветен на загиналите по време на войните. Йовчоолу е прякорът, с който този човек е познат на местните кадри, но за съжаление не се дава конкретна информация с какво точно се е занимавал. Мустафа Герчиджоглу също като Йовчев е родом от селото и няма информация за дейността му, но не е трудно да се предположи, че всички тези хора са били съратници в общото освободително дело.

      Петър и Ралчо Кючукови са баща и син от Дебнево, които заделят значителни средства за построяването на църквата. Така че дори да допуснем, че не са участвали в битките за освобождение, то са повдигнали националните дух и самосъзнание на своите съграждани. В размирните години на 19-ти век страната ни определено има нужда от институции като църкви и читалища, в които постоянно се извършва просветителска и образователна дейност. Пенко и Дочо Гълъбови пък са братя, чийто баща е известен с името Михо. Татко им е бил мухтарин, но не тяхното село, а на едно от съседните и близко разположени села, което се нарича Млечево. Пенко работи освен това в сферата на образованието като учител и сам вима дейно участие в едно от многото локални въстания срещу гнета на османската власт – новоселското. Илия, който има същите бащино и фамилно име като Пенко и Дочо, със сигурност е техен брат или по-скоро е малка вероятността да става дума за съвпадение в имената. Той е наричан още и Голубарев, но защо и по какви причини, за нас остава загадка. За сметка на това Стоян Христов Даскалов е личност, с която всеки от селото може да се гордее.

     Това е първият учител на територията на село Дебнево, който има специално образование и успява да създаде първата местна библиотека. Калчо Консулов пък се прочува като първият учредител на Земеделската дружба в селото, а Марин Пенчев Грашнов е виден комисар и борец партизанин срещу фашистките елементи в страната. Трета Троанска чета е мястото, на което той прекарва службата си като политически комисар и за известен период след това дори е министър на Строителството в страната. Николай Василев Петев е деец, но в друга сфера, а именно – литературата и поезията. Като деец на културата Петев е и един от директорите на известното издателство Народна младеж. Също така е главен секретар на Съюза на българските писатели. Преподавател в Техническия университет в София е друг дебненец, а именно – професор Христо Николов Василев. Пейо Пеев е едновременно писател, историк и енциклопедист, а Димо Берчев има честта пет пъти да бъде избиран за гвардеец на годината.

eXTReMe Tracker